Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και η διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού, αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής κάθε εταιρείας. Η ύπαρξη εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών διαδικασιών...

Mεταναστευτικές Yπηρεσίες

Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το τμήμα Μετανάστευσης Κύπρου:   Μόνιμη Κατοικία – Ταχεία εξασφάλιση Μόνιμη Κατοικία – Κανονική εξασφάλιση Προσωρινή άδεια παραμονής – Γενική Απασχόληση Προσωρινή άδεια παραμονής – Εργαζόμενοι σε Διεθνή...

Η Κύπρος ως μόνιμη κατοικία

Δίνει την δυνατότητα σε πολίτες εκτός ΕΕ να διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, χωρίς κανένα περιορισμό, με την οικογένειά τους (σύζυγο, παιδιά). Παροχή υπηρεσιών για την απόκτηση «μόνιμης κατοικίας». Διατηρώντας τη «μόνιμη κατοικία» τους στην Κύπρο, πολίτες εκτός ΕΕ έχουν...

Λογιστικές υπηρεσίες   Προσφέρουμε στους πελάτες μας υποστήριξη μέσα από την εξειδικευμένη ομάδα μας προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου. Παροχή Λογιστικών υπηρεσιών: Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών (όλα τα τραπεζικά ιδρύματα) Ετοιμασία και...

Νομικές υπηρεσίες

Έχοντας κατά νου τα συμφέροντα των πελατών μας, έχουμε επιλέξει προσεκτικά στρατηγικούς εταίρους που έχουν την ικανότητα και μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών μας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες...