Υπηρεσίες Γραφειακού Χώρου

Παροχή Υπηρεσιών Γραφειακού Χώρου δημιουργώντας σωστή εικόνα για την επιχείρησή σας με μια έγκυρη διεύθυνση και προσφέροντας συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης: 1. Επαγγελματική Διεύθυνση και υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας. 2. Παροχή τοπικού αριθμού τηλεφώνου με...

Διαχείριση Πλούτου

Παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών υπηρεσιών σε άτομα με υψηλό περιουσιακό εκτόπισμα, στοχεύοντας στη διατήρηση και τη διαχείριση του πλούτου και της κληρονομιάς τους. Ενεργώντας ως αξιόπιστος σύμβουλος σας, στόχος μας είναι η συστηματική επικοινωνία και ο...

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Με εμπειρία στην Κυπριακή αγορά για περισσότερα από 15 χρόνια συντήρηση για μεγάλο αριθμό πελατών σε πολλούς κλάδους, οι υπηρεσίες ελέγχου που εκτελούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών με έμφαση στη παροχή υψηλής ποιότητας. ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ...

Φορολογικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε βοήθεια και καθοδήγηση σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για την ανάπτυξη φορολογικής στρατηγικής μεγιστοποιώντας τα φορολογικά οφέλη, όπως επίσης και βοήθεια στη συμμόρφωση με τις κυβερνητικές απαιτήσεις. Οι επαγγελματικές φορολογικές υπηρεσίες που προσφέρονται...

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και η διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού, αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής κάθε εταιρείας. Η ύπαρξη εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών διαδικασιών για τη διαχείριση και μέτρηση της απόδοσης των...

Mεταναστευτικές Yπηρεσίες

Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το τμήμα Μετανάστευσης Κύπρου:   Μόνιμη Κατοικία – Ταχεία εξασφάλιση Μόνιμη Κατοικία – Κανονική εξασφάλιση Προσωρινή άδεια παραμονής – Γενική Απασχόληση Προσωρινή άδεια παραμονής – Εργαζόμενοι σε Διεθνή...