Λογιστικές υπηρεσίες

 

Προσφέρουμε στους πελάτες μας υποστήριξη μέσα από την εξειδικευμένη ομάδα μας προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου.

Παροχή Λογιστικών υπηρεσιών:

 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών (όλα τα τραπεζικά ιδρύματα)
 • Ετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
 • Προετοιμασία των λογαριασμών
 • Πληρωμή φόρων
 • Συντήρηση γενικών καθολικών
 • Διατήρηση των λογιστικών βιβλίων
 • Προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων
 • Προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για οµίλους εταιρειών
 • Προσδιορισμός του ετήσιου πληρωτέου φόρου
 • Προετοιμασία και υποβολή των προσωρινών φορολογικών δηλώσεων και πληρωμή των φόρων

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ EPW ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΘΗΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 • Άνοιγμα και λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών
 • Τακτοποίηση έκδοσης τιμολογίων, σημειώσεις πίστωσης, αγορές, παραγγελίες και άλλα έγγραφα
 • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες
 • Χειρισμός αλληλογραφίας με τρίτους
 • Παροχή διαδικτυακής τραπεζικής (internet banking)
 • Παροχή γραφειακού χώρου για συναντήσεις
 • Εκτέλεση τραπεζικών εντολών
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • Νομικές γνωμοδοτήσεις ή άλλες νομικές εργασίες όπου απαιτείται
 • Συμμετοχή σε συνεδριάσεις και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για λογαριασμό πελατών
 • Διεξαγωγή διαδικασίας για έκδοση πιστωτικών καρτών Τράπεζας ή αιτήσεων για δανειοδότηση από τράπεζες
 • Διεξαγωγή διαδικασίας για την απόκτηση άδειας παραμονής για υπαλλήλους

ΣΤΗΝ EPW ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:

 • Πληρωμή των εργαζομένων με τραπεζικό έμβασμα ή με επιταγή
 • Πληρωμή στη σωστή κυβερνητική υπηρεσία των φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συνεισφορών σε ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ταμεία Προνοίας
 • Παροχή υποστήριξης για την απόκτηση άδειας παραμονής για εργασία και διαμονή για διευθυντικό και εκπατρισμένο προσωπικό
 • Προετοιμασία και συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης
 • Εγγραφή της εταιρείας και του προσωπικού στον φόρο εισοδήματος και στο γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Προετοιμασία μηνιαίας μισθοδοσίας της εταιρείας
 • Υποβολή των σχετικών αναφορών σε συγκεκριμένους παραλήπτες
 • Προετοιμασία και αποστολή της μηνιαίας μισθοδοσίας

 

Διαχείριση Πλούτου

 

Παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών υπηρεσιών σε άτομα με υψηλό περιουσιακό εκτόπισμα, στοχεύοντας στη διατήρηση και τη διαχείριση του πλούτου και της κληρονομιάς τους.

Ενεργώντας ως αξιόπιστος σύμβουλος σας, στόχος μας είναι η συστηματική επικοινωνία και ο συντονισμός με τους ντόπιους και διεθνείς συμβούλους επενδύσεων σας επιδιώκοντας την επίτευξη των στόχων σας.

 

Η Κύπρος ως μόνιμη κατοικία

 

Δίνει την δυνατότητα σε πολίτες εκτός ΕΕ να διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, χωρίς κανένα περιορισμό, με την οικογένειά τους (σύζυγο, παιδιά).

Παροχή υπηρεσιών για την απόκτηση «μόνιμης κατοικίας».

Διατηρώντας τη «μόνιμη κατοικία» τους στην Κύπρο, πολίτες εκτός ΕΕ έχουν τη δυνατότητα μόνιμης διαμονής στην Κύπρο, χωρίς κανένα περιορισμό, με την οικογένειά τους (σύζυγο, παιδιά κάτω των 18 ετών και οικονομικά εξαρτημένα παιδιά ηλικίας έως 25 ετών).

Πολίτες εκτός ΕΕ δεν θα υπόκεινται σε θεώρηση επισκέπτη όταν ταξιδεύουν από την Κύπρο, και δεν θα υπάρχει χρονικός περιορισμός για την παραμονή τους οπουδήποτε στην ΕΕ.