ΚΤΚ

Προσφέρουμε στους πελάτες μας υποστήριξη μέσα από την εξειδικευμένη ομάδα μας προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου.

Παροχή Λογιστικών υπηρεσιών:

 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών (όλα τα τραπεζικά ιδρύματα)
 • Ετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
 • Προετοιμασία των λογαριασμών
 • Πληρωμή φόρων
 • Συντήρηση γενικών καθολικών
 • Διατήρηση των λογιστικών βιβλίων
 • Προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων
 • Προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για οµίλους εταιρειών
 • Προσδιορισμός του ετήσιου πληρωτέου φόρου
 • Προετοιμασία και υποβολή των προσωρινών φορολογικών δηλώσεων και πληρωμή των φόρων

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ EPW ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΘΗΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 • Άνοιγμα και λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών
 • Τακτοποίηση έκδοσης τιμολογίων, σημειώσεις πίστωσης, αγορές, παραγγελίες και άλλα έγγραφα
 • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες
 • Χειρισμός αλληλογραφίας με τρίτους
 • Παροχή διαδικτυακής τραπεζικής (internet banking)
 • Παροχή γραφειακού χώρου για συναντήσεις
 • Εκτέλεση τραπεζικών εντολών
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • Νομικές γνωμοδοτήσεις ή άλλες νομικές εργασίες όπου απαιτείται
 • Συμμετοχή σε συνεδριάσεις και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για λογαριασμό πελατών
 • Διεξαγωγή διαδικασίας για έκδοση πιστωτικών καρτών Τράπεζας ή αιτήσεων για δανειοδότηση από τράπεζες
 • Διεξαγωγή διαδικασίας για την απόκτηση άδειας παραμονής για υπαλλήλους

ΣΤΗΝ EPW ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:

 • Πληρωμή των εργαζομένων με τραπεζικό έμβασμα ή με επιταγή
 • Πληρωμή στη σωστή κυβερνητική υπηρεσία των φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συνεισφορών σε ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ταμεία Προνοίας
 • Παροχή υποστήριξης για την απόκτηση άδειας παραμονής για εργασία και διαμονή για διευθυντικό και εκπατρισμένο προσωπικό
 • Προετοιμασία και συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης
 • Εγγραφή της εταιρείας και του προσωπικού στον φόρο εισοδήματος και στο γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Προετοιμασία μηνιαίας μισθοδοσίας της εταιρείας
 • Υποβολή των σχετικών αναφορών σε συγκεκριμένους παραλήπτες
 • Προετοιμασία και αποστολή της μηνιαίας μισθοδοσίας
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το φυλλάδιο μας