Ευκαιρίες Επένδυσης

Απαλλαγή από τον φόρο επί των κεφαλαιουχικών κερδών Πλήρης απαλλαγή από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών για την πώληση ακινήτων (οικόπεδα / κτίρια) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εάν και εφόσον: Το ακίνητο έχει αγοραστεί πριν τις 31/12/2016 Το ακίνητο έχει αποκτηθεί με αγορά...

Προνομιακή Θέση

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός διεθνών επιχειρηματιών και επενδυτών έχουν επιλέξει την Κύπρο ως την ιδιωτική και επιχειρηματική τους βάση, μετακινώντας την οικογένεια και την επιχείρηση τους στην Κύπρο. Η Κύπρος καθίσταται ως ένας ελκυστικός προορισμός για επαγγελματίες,...

Η ιδανική βάση

Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε την βάση σας στην Κύπρο είτε σε προσωπικό ή σε επαγγελματικό επίπεδο. Παρέχουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες και σας στηρίζουμε ούτως ώστε να προσαρμοστείτε απόλυτα στα δεδομένα, π.χ., προσφορά υπηρεσιών για την...

Μια Σύγχρονη Οικονομία

Η δομή κόστους στην Κύπρο είναι χαμηλότερη από τα περισσότερα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα. Την ίδια στιγμή, το “πολύ υψηλό” βιοτικό επίπεδο της χώρας (23 στον κόσμο) αντικατοπτρίζεται στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης σε σχέση με την ποιότητα ζωής. Η οικονομία της...

Γιατί να διαλέξετε την Κύπρο

Η Κύπρος είναι ένα πλήρες μέλος της ΕΕ που προσφέρει ένα σταθερό νομικό και φορολογικό σύστημα με ένα ευρύ φάσμα οδηγιών της ΕΕ και συμβάσεων διπλής φορολογίας, σχηματίζοντας έτσι ένα ασφαλές περιβάλλον για να ελέγχετε τις επιχειρήσεις και τα περιουσιακά σας στοιχεία...