Με εμπειρία στην Κυπριακή αγορά για περισσότερα από 15 χρόνια συντήρηση για μεγάλο αριθμό πελατών σε πολλούς κλάδους, οι υπηρεσίες ελέγχου που εκτελούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών με έμφαση στη παροχή υψηλής ποιότητας.

serv2

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Στο επίκεντρο ενός ποιοτικού ελέγχου είναι η παροχή μιας κατάλληλης και ανεξάρτητης γνώμης η οποία θα συνάδει με τα πρότυπα ελέγχου. Με την δική μας επαγγελματική προσέγγιση διασφαλίζουμε ότι εκδίδουμε μια κατάλληλη καθώς και ανεξάρτητη γνώμη που να συνάδει με τα πρότυπα αυτά.

ΣΤΗΝ EPW, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ:

  • Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
  • Οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
  • Παρουσίαση και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων προς τους διευθυντές και τους μετόχους
  • Αξιολόγηση ευκαιριών και κινδύνων
  • Ενημερωτικές εκθέσεις ως προς τις επιχειρηματικές αδυναμίες και τις προτεινόμενες λύσεις βελτίωσης επικερδότητας
  • Ενημερωτικές εκθέσεις ως προς την επιτυχία εφαρμογής Πολιτικής Εσωτερικού Ελέγχου, διαδικασιών και συστημάτων