Στείλτε μας το Βιογραφικό σας Σημείωμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που προκύψει σχετική θέση εργασίας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σημείωση: Η συγκατάθεση σας για τη διατήρηση του Βιογραφικού σας σύμφωνα πάντα με τους γενικούς κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων, είναι απαραίτητη. Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε το πιο κάτω έντυπο.

GDPR: Συγκατάθεση για διατήρηση βιογραφικού