Ο Γιώργος είναι μέλος του Σύλλογου Ορκωτών Λογιστών (FCCA) του Ηνωμένου Βασιλείου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Έχοντας δημιουργήσει μια μακροχρόνια καριέρα με ένα από τα 4 μεγαλύτερα γραφεία στον κόσμο, όπου εργάστηκε για διάστημα 15 ετών από το 2000 έως το 2014, ο Γιώργος έχει εκτεταμένη εμπειρία στην προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων, ελέγχων, φορολογικούς σχεδιασμούς, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες Εταιρικής Συμμόρφωσης.

Χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα Κύπριων αλλά και διεθνών πελατών από τον τραπεζικό τομέα, τις κατασκευές, τις τηλεπικοινωνίες, μεταφορές καθώς και τομείς συναλλαγών. Ο Γιώργος έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σημαντική εμπειρία και έχει αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες που βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τους πελάτες του.

Ο Γιώργος διευθύνει το Ελεγκτικό και φορολογικό τμήμα της εταιρείας, εξασφαλίζοντας την συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την Κυπριακή νομοθεσία βοηθώντας έτσι τους πελάτες να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εταιρικό περιβάλλον της Κύπρου.