Εταιρικό Προφίλ

Στο σύγχρονο και πολύπλοκο επαγγελματικό περιβάλλον, προσφέρουμε τους πελάτες τους εξατομικευμένες λύσεις για τους επαγγελματικές τους ανάγκες και παρέχουμε την υποστήριξη τους για την υλοποίησή τους προσθέτοντας έτσι αξία τους επιχειρήσεις τους.
  Εμπιστευτικότητα
Στην EPW δουλεύουμε με απόλυτη εχεμύθεια καθώς τα προσωπικά δεδομένα και οι υποθέσεις των πελατών μας παραμένουν άκρως απόρρητα. Ως μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας δεσμευόμαστε γραπτώς κατά την έναρξη της συνεργασίας μας ότι επιχειρηματικά και προσωπικά δεδομένα θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν θα παραχωρηθούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή άδεια του πελάτη.
Ανταγωνιστικές χρεώσεις
Διαθέτοντας καλή γνώση της διεθνούς και τοπικής αγοράς, είμαστε βέβαιοι ότι οι χρεώσεις μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να καθορίσουμε από κοινού πώς η EPW μπορεί να προσθέσει αξία στην επιχείρηση σας.

 

  Εμπιστοσύνη στην ομάδα μας  
Η EPW ιδρύθηκε από πρώην κορυφαία στελέχη εταιρειών τα οποία διαθέτουν εκτενή πείρα σε διάφορους κλάδους παροχής υπηρεσιών. Η ομάδα μας περιλαμβάνει εξειδικευμένους λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων και αναλυτές, νομικούς συνεργάτες και στελέχη με εμπειρίες στην ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, οι οποίοι μοιράζονται ένα κοινό πάθος για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προσανατολισμένες στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη.

 

Δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες μας
Στην EPW, μέλημα μας είναι η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες μας προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσυμφωνημένα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Η επαγγελματική ομάδα της EPW παραμένει πάντα στη διάθεση των πελατών της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας μας με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Στο σύγχρονο και πολύπλοκο επαγγελματικό περιβάλλον, προσφέρουμε τους πελάτες τους εξατομικευμένες λύσεις για τους επαγγελματικές τους ανάγκες και παρέχουμε την υποστήριξη τους για την υλοποίησή τους προσθέτοντας έτσι αξία τους επιχειρήσεις τους.

Επαγγελματισμός

experience

Αν αναζητάτε μια ομάδα αφοσιωμένων επαγγελματιών με εμπειρία, αντικειμενικότητα και ευαισθησία στη κάθε λεπτομέρεια, τότε επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να καθορίσουμε από κοινού για το πώς η EPW μπορεί να προσθέσει αξία στην επιχείρηση σας.

Στόχος μας είναι η συνεχής υποστήριξη στους πελάτες μας προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών. Εστιάζουμε στην παροχή προσαρμοσμένων λύσεων, στην οργάνωση των οικονομικών καταστάσεων και στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας.

Η εταιρεία μας είναι μέλος των ακόλουθων Επαγγελματικών Φορέων