Αεροδρόμιο

Η Κύπρος δεν βρίσκετε μόνο σε ένα σταυροδρόμι από μεγάλες διεθνής ενεργειακές διαδρομές, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι περιτριγυρισμένο από ουσιαστικά μεγάλους πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου, ένα σημαντικό μέρος του οποίου εμπίπτει στη Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μεγάλοι διεθνείς ειδικοί στις βιομηχανίες υδρογονανθράκων έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Κύπρο.

Τα Κυπριακά ιδιωτικά κεφάλαια που ρυθμίζονται από το δίκαιο του ICIS (International Collective Investment Schemes Law) έχουν τριπλασιαστεί κατά αριθμό, δεδομένου και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε στα τέλη του 2008. Η αυξανόμενη ζήτηση για διαφάνεια μεταξύ των επενδυτών και το ότι η ΕΕ ήταν δύσπιστη ως προς την ικανότητα των σχημάτων υπεράκτιων Ταμείων να λειτουργούν εντός της ΕΕ, έχουν παίξει το ρόλο τους στην πιο πάνω αύξηση.

Το καθεστώς που υπάρχει στην Κύπρο για πλήρη διαφάνεια, το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο είναι κατάλληλο για διεθνείς επιχειρήσεις, το βρετανικό νομικό σύστημα, το χαμηλό κόστος και το αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα που περιλαμβάνει ένα μεγάλο δίκτυο από συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, κάνει τον τομέα των Κυπριακών ιδιωτικών κεφαλαίων μια άκρως ελκυστική επιλογή για τους διαχειριστές κεφαλαίων.

Τα Κυπριακά ICIS προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με παρόμοια συστήματα άλλων χωρών της ΕΕ. Χωρίς περιορισμούς σχετικά με το είδος των επενδύσεων ή ελάχιστης απαίτηση κεφαλαίου, η διαδικασία εφαρμογής είναι απλή και τα έξοδα λειτουργίας τους είναι χαμηλά, μπορούν να διοικούνται από τους διευθυντές και την ίδια στιγμή αν χρησιμοποιούν τη νομική μορφή της εταιρείας, μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του Κυπριακού φορολογικού συστήματος και του δικτύου της διπλής φορολογίας.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό μητρώο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην ΕΕ (υπολογίζεται να αποτελεί το 25% στο σύνολο της ΕΕ) και το 10ο μεγαλύτερο σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η Κύπρος είναι το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων (third party ship management centre) στην ΕΕ και η Κυπριακή σημαία βρίσκετε στο καθαρό μητρώο (ΜoU – Paris Memorandum of Understanding on Port State Control) του Παρισιού.

Η Κύπρος έχει ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και ευέλικτο φορολογικό σύστημα σε συνδυασμό με μια άριστη υποδομή και ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα με τον χαμηλότερο εταιρικό φόρο στην ΕΕ. Μη Κύπριοι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν την Κυπριακή υπηκοότητα, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια (δηλαδή των άμεσων επενδύσεων, τραπεζικές καταθέσεις, τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, δωρεές σε κυβερνητικά κεφάλαια, καθαρό ποινικό μητρώο κλπ.). Χορηγείτε επίσης και υπηκοότητα στη σύζυγο του επενδυτή και στα συντηρούμενα τέκνα μέχρι 28 ετών. Ο επενδυτής και η οικογένειάς του/της με την απόκτηση του Κυπριακού διαβατηρίου αποκτούν πλήρη δικαιώματα πολίτη της ΕΕ (δηλαδή ελεύθερη μετακίνηση, διαμονή και επένδυση σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ).