Υπηρεσίες

Στην EPW προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

Υπηρεσίες Γραφειακού Χώρου

Παροχή Υπηρεσιών Γραφειακού Χώρου δημιουργώντας σωστή εικόνα για την επιχείρησή σας με μια έγκυρη διεύθυνση και προσφέροντας συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης:

Διαχείριση Πλούτου

Παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών υπηρεσιών σε άτομα με υψηλό περιουσιακό εκτόπισμα, στοχεύοντας στη διατήρηση και τη διαχείριση του πλούτου και της κληρονομιάς τους.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Με εμπειρία στην Κυπριακή αγορά για περισσότερα από 15 χρόνια συντήρηση για μεγάλο αριθμό πελατών σε πολλούς κλάδους, οι υπηρεσίες ελέγχου που εκτελούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε βοήθεια και καθοδήγηση σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για την ανάπτυξη στρατηγικής που μεγιστοποιεί τα φορολογικά οφέλη και συμμορφώνεται με τις κυβερνητικές απαιτήσεις .

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Χορήγηση της κυπριακής ιθαγένειας σε μη Κυπρίους επιχειρηματίες / επενδυτές μέσω του «Σχεδίου για την Πολιτογράφηση των Επενδυτών στην Κύπρο κατ ‘εξαίρεση». Η EPW Europe Private Wealth μπορεί να σας βοηθήσει με τη διαδικασία.

Η Κύπρος ως μόνιμη κατοικία

Δίνει την δυνατότητα σε πολίτες εκτός ΕΕ να διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, χωρίς κανένα περιορισμό, με την οικογένειά τους (σύζυγο, παιδιά).

Υπηρεσίες συμμόρφωσης

Προσφέρουμε στους πελάτες μας υποστήριξη μέσα από την εξειδικευμένη ομάδα μας προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου .

Νομικές υπηρεσίες

Έχουμε επιλέξει προσεκτικά στρατηγικούς εταίρους που έχουν την ικανότητα και μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας.